Πρόγραμμα Επιβράβευσης
Ιδεών & Καλών Πρακτικών Όλοι συνεισφέρουμε, όλοι κερδίζουμε
So, you like to view-source and check how things are done! Hmmmm! Well this project is build with latest ASP.NET WebForms with 3 layer architecture and intensive model binding in presentation. Service layer uses extensive LINQ to entities queries and things were done fast and clean. If you like it, send us a hello! We are qubiteq.com & qubiteq.gr.